GustoKids.sk - Slovenský výrobca Objednávajte telefonicky
  Nákupný košík
Prihlásiť alebo Registrovať
 
Detské košele Detské pyžamá Detské tepláky Detské záhradníčky Detské tričká Detské tielka Dievcatka
  

Ak chcete reklamovať produkt informujte nás, napíšte na objednavky@gustokids.sk. Uveďte produkt, ktorý chcete reklamovať a nezabudnite pripojiť aj číslo objednávky. Ak si ho nepamatáte nájdete ho v sekcii Moje Objednávky po prihlásení.
  

Zašlite nám tovar ktorý chcete reklamovať. Tovar nezasielajte na dobierku! Inak nebude prebratý. V prípade že bude reklamácia ukončená s výsledkom vrátenia peňazí vám budu peniaze vrátené prevodom na účet alebo poštovou poukážkou, prípade iným spôsobom na ktorom sa s vami dohodneme. Tovar zašlite na adresu:

Dagmar Harčárová Gusto Kids
Okružná 46
071 01 Michalovce

  

Počkajte na vyrozumenie reklamácie. Objednávkovy proces nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. V prípade že neobdržíte odpoveď do 30 dní okamžite nás kontaktujte. Ak to trvá dlhšie máte nárok na okamžité vrátenie peňazí.
POSTUP REKLAMÁCIE

1. Čo najskôr nás informovať na emailom alebo telefonicky.
2. Poslať produkt späť na adresu predávajúceho.
Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

3. V prípade, že reklamovaný tovar nie je možné vymeniť, alebo odstrániť závadu tovaru a kupujúci žiada o odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný zaslať hodnotu vráteného tovaru na účet kupujúceho a to do 14 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru na sklad predávajúceho. Predávajúci môže previesť sumu reklamovaného tovaru aj poštovou poukážkou, ak sa tak dohodne s kupujúcim. Za túto službu si predávajúci účtuje poplatok 1EUR manipulačný poplatok.

6.3 Odstrániteľné poškodenie:
6.3.1 Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť.
6.3.2 Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť poškodenia a ak predávajúci má na sklade tovar, ktorý kupujúci chce vymeniť.
6.3.3 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti a ak predávajúci má na sklade tovar, ktorý kupujúci chce vymeniť.
6.3.4 Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť, t.j. právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má kupujúci).

6.4 Neodstrániteľné poškodenie:
6.4.1 Ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má kupujúci).
6.4.2 Ak ide o iné neodstrániteľné chyby (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6.5 Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o odôvodnenosti reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty, ak reklamácia nebola vybavená, má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť.
Kompletný reklamačný poriadok ako aj podmienky odstúpenia od zmluvy nájdete na stránke Obchodné podmienky.